שינוי זמני במסלולי הקווים בבאר שבע בתאריך 16/06

בתאריך 16/06, בין השעות 17:00 ועד 20:30, עקב מצעד הגאווה בב"ש,

יבוצע שינוי זמני במסלולי הקווים בב"ש.

קטעי הכביש אשר יסגרו:

  • מקטע ביאליק מרח' בן יהודה עד רח' בזל.
  • מקטע המשחררים ייסגר מרח' יהודה הלוי עד שד' רגר
  • מקטע שז"ר ייסגר משד' רגר עד השלום
  • מקטע רח' השלום ייסגר מרח' גולומב עד רח' מנחם בגין
  • מקטע רח' אוסישקין ייסגר מרח' מונטיפיורי עד רח' המשחררים
  • מקטע רח' רגר ייסגר מרח' ווייצמן עד רח' וינגייט

 

פירוט המסלולים:

קו 2,2,א רמות – נחל בקע:

עד שז"ר/הנרייטה סולד ללא שינוי, שז"ר, דרך חברון, דוד חכם, תחנה מרכזית והמשך מסלול הקו.

קו 2,2א נחל בקע – רמות:

עד התחנה מרכזית ללא שינוי, דרך חברון, שז"ר, דרך השלום והמשך מסלול הקו.

קו 3 ת. מרכזית – טרנר:

עד באזל ללא שינוי, ביאליק, מוריה, המשחררים, מרבד הקסמים והמשך מסלול הקו.

קו 3 טרנר – תחנה מרכזית:

עד מרבד הקסמים ללא שינוי, המשחררים, מוריה, ביאליק, טוביהו, סוקולוב, ויצמן והמשך מסלול הקו.

קו 4 רמות – טרנר:

עד אורי צבי ללא שינוי, גרנשפלד, חברון, דוד חכם, טוביהו והמשך מסלול הקו.

קו 4 טרנר – רמות:

עד דרך חברון ללא שינוי, גרנשפלד, בן גוריון, אורי צבי והמשך מסלול הקו.

קו 5 רכבת צפון – חצרים:

עד שז"ר/הנרייטה סולד ללא שינוי, דרך חברון, דוד חכם, תחנה מרכזית והמשך מסלול הקו.

קו 5 חצרים – רכבת צפון:

עד התחנה מרכזית ללא שינוי, דרך חברון, דרך השלום והמשך מסלול הקו.

קו 6 ת. מרכזית – מסוף י"א:

עד אלי כהן ללא שינוי, טוביהו, המשחררים, יהודה לוי והמשך מסלול הקו.

קו 6 מסוף י"א – ת. מרכזית:

עד צומת יהודה הלוי/מצדה ללא שינוי,  יהודה הלוי, המשחררים, טוביהו, הרצל והמשך מסלול הקו.

קו 7 חצרים – טרנר:

עד תחנה מרכזית ללא שינוי, בן צבי, רגר, טוביהו, המשחררים והמשך מסלול הקו.

קו 7 טרנר – חצרים:

עד רגר/מצדה ללא שינוי, מצדה, יהודה הלוי, המשחררים, טוביהו, רגר, בן צבי והמשך מסלול הקו.

קו 8,8א מסוף י"א – טרנר:

עד תחנה מרכזית ללא שינוי, יציאה בן צבי, רגר, טוביהו, המשחררים, יהודה הלוי, מצדה, רגר והמשך מסלול הקו.

קו 8,8א טרנר – מסוף י"א:

עד רגר/מצדה ללא שינוי, מצדה, יהודה הלוי, המשחררים, טוביהו, רגר, בן צבי והמשך מסלול הקו.

קו 11 תחנה מרכזית – טרנר:

יציאה מתחנה מרכזית, דוד חכם, חברון, גרנשפלד, בן גוריון והמשך מסלול הקו.

קו 11 טרנר – תחנה מרכזית:

עד אליהו נאווי ללא שינוי, דרך חברון, דוד חכם, תחנה מרכזית.

קו 12,12א תחנה מרכזית – טרנר:

עד החלוץ ללא שינוי, טוביהו, המשחררים, יהודה הלוי, מצדה והמשך מסלול הקו.

קו 12,12א טרנר – תחנה מרכזית:

עד צומת יהודה הלוי/מצדה ללא שינוי, יהודה הלוי, המשחררים, טוביהו, הרצל והמשך מסלול הקו.

קו 13 חצרים – ביג:

עד תחנה מרכזית ללא שינוי, דרך חברון, אליהו נאווי והמשך מסלול הקו.

קו 13 ביג – חצרים:

עד אליהו נאווי ללא שינוי, דרך חברון, דוד חכם, תחנה מרכזית והמשך מסלול הקו.

קו 14,14א רכבת צפון – נחל בקע:

עד אליהו נאווי ללא שינוי, חברון, דוד חכם, טוביהו והמשך מסלול הקו.

קו 14,14א נחל בקע – רכבת צפון:

עד צומת אלי כהן ללא שינוי, דוד חכם, חברון, אליהו נאווי והמשך מסלול הקו.

קו 16 י"א – ביג:

עד מוריה/המשחררים ללא שינוי, המשחררים, מצדה, רגר והמשך מסלול הקו.

קו 16 ביג – י"א:

עד רגר/מצדה ללא שינוי, מצדה, יהודה הלוי, המשחררים, מוריה והמשך מסלול הקו.

קו 18,18א תחנה מרכזית – י"א:

עד החלוץ ללא שינוי, טוביהו, המשחררים, דרך שמשון והמשך מסלול הקו.

קו 18,18א י"א – תחנה מרכזית:

עד צומת דרך שמשון/מצדה ללא שינוי, המשחררים, טוביהו לכוון תחנה מרכזית דרך יהושוע חנקין.

קו 22 תחנה מרכזית – טרנר:

עד החלוץ ללא שינוי, טוביהו, המשחררים, בצומת המשחררים/דרך שמשון  ליהודה הלוי והמשך מסלול הקו.

קו 22 טרנר – תחנה מרכזית:

עד צומת יהודה הלוי/מצדה ללא שינוי, המשחררים, טוביהו הרצל והמשך מסלול הקו.

קו 23 תחנה מרכזית – רמות:

יציאה מתחנה מרכזית לבן צבי, רגר, טוביהו, המשחררים, יהודה הלוי, מצדה, רגר והמשך מסלול הקו.

קו 23 רמות – תחנה מרכזית:

עד רגר/מצדה ללא שינוי, מצדה, יהודה הלוי, המשחררים, טוביהו, תחנה מרכזית דרך יהושוע חנקין.

קו 24 תחנה מרכזית – רמות:

עד החלוץ ללא שינוי, טוביהו, המשחררים, יהודה הלוי, מצדה, רגר והמשך מסלול הקו.

קו 24 רמות – תחנה מרכזית:

עד רגר/מצדה ללא שינוי, מצדה, יהודה הלוי, המשחררים, טוביהו, הרצל והמשך מסלול הקו.

קו 112 מחנה נתן – י"א:

עד תחנה מרכזית ללא שינוי, יציאה מתחנה מרכזית לבן צבי, רגר, טוביהו, המשחררים, יהודה הלוי, מצדה והמשך מסלול הקו.

קו 112 י"א – מחנה נתן:

עד מצדה/יהודה הלוי ללא שינוי, יהודה הלוי, המשחררים, טוביהו, רגר, תחנה מרכזית והמשך מסלול הקו.

קו 29 חצרים – מרכז ביג:

עד צומת עלי דייויס ללא שינוי, טוביהו, דרך חברון, אליהו נאווי לביג.

קו 29 מרכז ביג – חצרים:

יציאה מהביג אליהו נאווי, דרך חברון, דוד חכם, טוביהו, עלי דייויס והמשך מסלול הקו.

קו 33 חניון רכב כבד – מסוף טרנר:

עד צומת יצחק אבינו/מצדה ללא שינוי, מצדה, יהודה הלוי, המשחררים, טוביהו, שד' רגר, בן צבי והמשך מסלול הקו.

קו 33 מסוף טרנר – חניון רכב כבד:

עד תחנה מרכזית ללא שינוי, בן צבי, שד' רגר, טוביהו, המשחררים, יהודה הלוי, מצדה, יצחק אבינו והמשך מסלול הקו.

 

דילוג לתוכן