דן בדרום – קו 29 – שדרות

החל מתאריך 12.12.21 יבוצע שינוי בתחנת המוצא/יעד במסלול קו 29 במכללת ספיר.

קו 29 שדרות – נחל עוז: שינוי בתחנת מוצא

יציאה מתחנה: 18380 – אזור תעשיה ספירים/שקמה

תחנה מבוטלת:

10061 – מכללת ספיר/232

תחנה (מוצא) חדשה:

18380 – אזור תעשיה ספירים/שקמה

 

 

 

קו 29 שדרות – נחל עוז (חלופה כניסה לאשכול פיס): שינוי בתחנת מוצא

יציאה מתחנה: 18380 – אזור תעשיה ספירים/שקמה

תחנה מבוטלת:

10061 – מכללת ספיר/232

תחנה (מוצא) חדשה:

18380 – אזור תעשיה ספירים/שקמה

 

 

קו 29 נחל עוז – ספיר:

סיום בתחנה 15366 – מועצה אזורית שער הנגב

תחנה מבוטלת:

10061 – מכללת ספיר/232

תחנת יעד חדשה:

15366 – מועצה אזורית שער הנגב

 

קו 29 נחל עוז – ספיר (חלופה כניסה לאשכול פיס):

ביטול כניסה למסוף במכללת ספיר, סיום בתחנת יעד חדשה 16366 – כיכר חניון ספיר/בריסל

תחנה מבוטלת:

10061 – מכללת ספיר/232

תחנה (יעד) חדשה:

16366 – כיכר חניון ספיר/בריסל

דילוג לתוכן